Alpska vsebina

Vzgoja in izobraževanje o gorah (VIG) je novo področje aktivnosti. 

V okviru projekta YOUrALPS:

  • je bila pripravljena začetna skupna opredelitev vzgoje in izobraževanja o gorah.
  • analiza praks in pristopov vzgoje in izobraževanja o gorah je na voljo na spletu.
  • analiza nacionalnih in mednarodnih pravilnikov v vzgoji in izobraževanju o gorah bo izvedena v 2018/2019.

 

Definicija vzgoje in izobraževanja o gorah (VIG)          Pravilniki v zvezi z VIG