Model alpske šole

youth during an excursion

Related articles

Namen Modela alpske šole (MAŠ) je povečati zavedanje o alpskih naravnih in kulturnih vrednotah z:

  • oblikovanjem inovativnega izobraževalnega pristopa, ki temelji na bolj medsebojnih povezavah, teritorialnih formalnih in neformalnih izobraževalnih sistemih in usmerjanjem svojih metodoloških in organizacijskih osnov za izobraževanje o trajnostnem razvoju (ITR) in model vzgoje in izobraževanja o gorah (VIG),
  • spodbujanje sodelovanja mladih na političnem, socialnem in gospodarskem področju Alp.

Model alpske šole je nadzorno orodje, katerega končni namen je:

  • postati prepoznana referenca za posebne vrednote, cilje in izobraževalne kriterije,
  • sistematizirati postopke za boljšo koordinacijo formalnega in neformalnega izobraževanja,
  • izboljšati izmenjavo znotraj določene mreže,
  • ovrednotiti šole, ki bodo v postopih certifikacije.

 

Koncepti & cilji          Priročnik MAŠ          Pilotne strani           Alpine School Website