Koncept & cilji

Parc naturel Régional de Chartreuse

Model alpske šole (MAŠ) je eden od glavnih rezultatov Alpskega prostorskega projekta YOUrALPS.

Razvoj MAŠ je rezultat skupnega mednarodnega pristopa, ki temelji na teoretičnem modelu o vzgoji in izobraževanju o gorah (VIG) in njegovi praktični uporabi na 14 pilotnih mestih.

Opredeljeni pedagoški pristopi, vsebine in metodološka orodja predstavljajo trdno osnovo za pilotna mesta, da testirajo teoretičnih izsledke v praksi. Informiranje, posvetovanje in sooblikovanje pilotnih aktivnosti  z več deležniki predstavljajo participativni pristop na to temo. Na ta način bo tekom projekta testiran, izdelan in izboljšan teoretični okvir Alpske šole.