Naša zgodovina

Kick-off meeting Chambéry January 2017

V začetku leta 2011 so ALPARC (Mreža zaščitenih območij v Alpah), CIPRA International (Mednarodna komisija za zaščito Alp) in Educ’alpes (Mreža o gorskem izobraževanju v Alpah/ FR) skupno študijo o razvoju vzgoje in izobraževanja o gorah v alpskem območju. 

Omenjena študija obsega:

  • opredelitev skupne strategije glede 2-3 prioritetnih tem
  • strategijo nadaljnjih tehničnih partnerstev okrog nastajajočih projektov, programov, publikacij itd.
  • študijo srednjeročnega načrta delovanja mednarodne mreže, ki je usmerjena v vzgojo in izobraževanje o gorah

Vse tri organizacije redno sodelujejo pri različnih mednarodnih projektih in med njimi gre izpostaviti projekte, ki vključujejo mlade ljudi v alpskem svetu: projekt Youth Alpine Dialogue, projekt Youth at the Top itd.

 

Alpski prostorski program je leta 2016 izbral projekt "Educating Youth for the Alps", kar je odprlo možnosti za postavitev mednarodnega večpartnerskega projekta.

Projekt je usmerjen v:

  • analizo in izvajanje aktivnosti v zvezi z vzgojo in izobraževanjem o gorah za mlade ljudi
  • vzpostavitev mednarodne mreže za vzgojo in izobraževanje o gorah za deležnike v vseh alpskih državah

V letu 2017 je bila potrjena prva različica listine mreže, partnerji projekta YOUrALPS pa se dogovorijo o imenu in logotipu. Predstavljena je spletna platforma, natančneje spletna platforma OurAlps, ki vključuje 4 liste za razpravo kot konkretno orodje za povezovanje deležnikov na področju okoljske vzgoje in izobraževanja.

 

YOUrALPS Partners

ALPARC - Le Réseau Alpin des Espaces Protégés | Alpine Network of Protected Areas
Educ’alpes, réseau d’éducation à la montagne alpine | Educ’alpes, network of alpine mountain education
Asters, Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie | Asters, Conservatory of natural areas of Upper-Savoy
EPLEFFA - Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formations Professionnelles Agricoles de Chambéry – La Motte-Servolex | Local Public Establishment for Agricultural Education and Professional Training of Chambéry – La Motte-Servolex
RL - Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile | Directorate-General Environment, Energy and Sustainable Development
FLA - Fondazione Lombardia per l’Ambiente | Lombardy Foundation for the Environment
RMB - Regional management Burgenland GmbH | Regional Management Burgenland
VNÖ - Verband der Naturparke Österreichs | Association of Austrian Nature Parks
GEOUIBK - Institut für Geographie, Universität Innsbruck | Institute of Geography, University of Innsbruck
UL - Univerza v Ljubljani | University of Ljubljana
BC Naklo - Biotehniški center Naklo | Biotechnical centre Naklo
NPB - Nationalparkverwaltung Berchtesgaden | National park administration Berchtesgaden