Naše vodstvo

Related articles

Obdobje 2017-2019

Mednarodna gorsko-usmerjena izobraževalna mreža je uradno ustanovljena. V tem obdobju, ki ustreza času trajanja projekta YOUrALPS,  njeni člani stopijo skupaj in aktivno delujejo.

V tem obdobju:

  • odločitve sprejemajo YOUrALPS partnerji v projektu, z uskladitvijo  3 osnovanih omrežij (Alparc, CIPRA, Educ’alpes) in posvetovalnih lokalnih aktivnih udeležencev (npr. Posamezniki in strukture, registrirane na partnerji projekta YOUrALPS sprejemajo odločitve, ki so usklajene s koordinacijo 3 ustanovnih organizacij (ALPARC, CIPRA, Educ’alpes) in s priporočili lokalnih akterjev (posamezniki in organizirane skupine, ki so registrirane na listu za razpravo),
  • se bodo ustvarili in proučili različni scenariji, zato da bi zagotovili trajnost spletne platforme in mreže tudi po zaključku projekta
  • se bodo indentificirali različni akterji v Alpah, ki se bodo zbrali preko spletne platforme in list za razpravo.