Naši cilji in aktivnosti

Cilji OurAlps

Glavni cilji mednarodne mreže za vzgojo in izobraževanje o gorah so:

 • povezovati ljudi med seboj
 • sodelovati in se skupaj učiti
 • razmišljati, ustvarjati in delati skupaj
 • oblikovati skupni okvir/opredelitev skupne "alpskosti"
 • promovirati/predstavljati

Mreža opravlja:

 • tehnično funkcijo: povezovanje akterjev, zagotavljanje kroženja informacij, svetovanje strokovnjakom, gradnja skupnih projektov (dogodki, publikacije, …) itd.
 • strateško funkcijo: predstavljanje, promoviranje, razvijanje področja itd.
 • laboratorijsko funkcijo: raziskovanje, razmišljanje, gradnja skupnih referenc, širjenje izkušenj in idej itd.

 

Aktivnosti OurAlps

Mreža OurAlps za doseganje svojih ciljev  izvaja tudi ustaljena opravila in aktivnosti:

 • strokovna srečanja: seminarji, usposabljanja 
 • širjenje informacij preko spletnih orodij: spletne platforme, liste za razpravo, socialne mreže
 • skupni projekti: izdaja priročnikov ali učnih materialov, dogodkov, mednarodnih iniciativ
 • promocija in razvoj vseh drugih aktivnosti v povezavi s cilji mreže.

Vsebina in aktivnosti mreže se osredotočajo na njen namen: to so gore in Alpe.

Te aktivnosti so usklajene z akterji v Alpah z uporabo pristopa od spodaj navzgor, ki temelji na vzajemni oceni potreb.