O nas

OurAlps je mednarodna izobraževalna mreža v Alpah, ki je usmerjena v vzgojo in izobraževanje o gorah. Povezuje strokovnjake na področju izobraževanja z namenom, da se razvijata in spodbujata vzgoja in izobraževanje o gorah v območju alpskega sveta.

Na tem mestu lahko deležniki izmenjajo informacije, ideje, pristope, vizije, orodja in gradiva, s katerimi lahko razvijejo projekte na lokalni in mednarodni ravni. Naš namen je podpirati strokovnjake, da med različnimi ciljnimi skupinami dvignejo raven zavedanja o Alpah, o njihovi naravni in kulturni dediščini ter o izzivih, s katerimi se srečujejo v alpskem svetu. Pozornost mednarodne mreže pa je še posebej usmerjena na mlade pri njihovem vključevanju v projekte in procese odločanja ter s tem pri krepitvi njihove alpske identitete.

 

Komu je namenjena mreža OurAlps?

Namenjena je posameznikom ali organizacijam, ki jih zanimata vzgoja in izobraževanje, ki je usmerjeno v Alpe, in se istovetijo z vrednotami mreže OurAlps. Natančneje, namenjena je strokovnjakom, ki so specializirani za gorsko-usmerjeno izobraževanje, učiteljem in prostovoljcem na področju izobraževanja, gorskega varstva, turizma in ohranjanja dediščine. Člani naše mreže so torej lahko: posamezniki, neformalna in formalna združenja, podjetja in samostojni podjetniki, lokalni operaterji, društva, javne organizacije, zaščitena območja in tako dalje.

 

Naše vrednote

Vrednote, ki opredeljujejo mrežo OurAlps, so:

  • ODPRTOST: odprtost razmišljanja, spoštovanje in spodbujanje različnosti in drugačnosti, ustvarjanje skupnih vrednot kot tudi spodbujanje posebnosti
  • DIALOG: spoštovanje, odprt dialog, posvetovanje, kohezija, dobra volja, svoboda govora, izmenjava, sočutnost
  • SODELOVANJE: medsebojno sodelovanje, aktivna udeležba, individualna in kolektivna odgovornost, učinkovita izmenjava znanja in izkušenj, mednarodno sodelovanje, sinergija, solidarnost, partnerstva
  • SKUPNOST: sodelovanje v skupnosti, kohezija, splošna alpska identiteta, skupna kulturna rast
  • OPERATIVNOST: kvaliteta, ustvarjalnost, učinkovitost, trajnost, povezanost s področjem (konkretna participativna orodja in rešitve), vrednotenje
  • NEVTRALNOST: omrežje je politično in versko nevtralno