Inovativne prakse – prostor za udeležence

Izbor primerov dobre prakse v Alpah (2017)

V alpskem območju že obstaja veliko primerov dobrih praks vzgoje in izobraževanja o gorah. Zbrani primeri iz Francije, Italije, Slovenije, Nemčije in Avstrije prikazujejo raznolik izbor pristopov k tej tematiki. Razlikujejo se po tematskih usmeritvah, njihovem organizacijskem okviru, vključevanju partnerjev iz različnih sektorjev, načinih praktičnega izvajanja, starostnih skupinah učencev in številnih drugih vidikih. Primeri vam lahko služijo kot ideje in navdih za vaše projekte. Kontaktni podatki in povezave do spletnih mest pomagajo pri zbiranju dodatnih informacij.

Delite inovativno prakso

Lahko delite izvirne, inovativne prakse, tako da izpolnite kratek informativni obrazec. Prosimo, pišite nam na: contact@ouralps.org

Z veseljem vas bomo v procesu podprli.

Inovativne izobraževalne prakse so tiste, ki imajo nov izobraževalni pristop, novo organizacijo ali novo obravnavo teme, ki temelji na več dejavnikih: ustvarjalnosti, metodologiji, partnerstvu in uporabi virov.

 

Prenesite si dokument  “Zbirka primerov dobrih praks” in izvedite več o obstoječih primerih dobrih praks iz različnih alpskih držav.

 

FRANCIJA

Št. 1 : “Destination refuges“. Vsako leto USEP 05 (Športna zveza osnovnih šol) organizira program “Destination refuges“, ki omogoča kar 1000 učencem, da preživijo 2 dneva (1 noč) v gorski koči, in tako doživijo prvo izkušnjo v gorah.

Št. 2: “Comprendre le changement climatique: pédagogie en altitude! / Razumevanje podnebnih sprememb: pedagogika na visokogorskih območjih!” Narodni park Ecrins in Licej Aristide Briand à Gap sta si skupaj izmislila znanstveni projekt, da dokumentirata podnebne spremembe na višjih nadmorskih višinah.

Št. 3 : “En passant par la montagne“. Projekt cilja na mlade ljudi in odrasle, ki so se znašli v težavnih situacijah, kot so socialna izključenost, neuspeh v šoli, bolezen ali invalidnost, in jih spodbuja, da težave prebrodijo preko bivanja v gorah.

Št. 4 : “Un berger dans mon école / Pastir v moji šoli”. Osnovnošolci se seznanijo s planinskim pašništvom na dva načina, tako da jih pastirji obiščejo v šolah in da tudi sami obiščejo planinske pašnike.

Št. 5: “Réseau Empreintes” / Dostop do gora za ljudi z omjenimi zmožnostmi. Réseau Empreintes je izobraževalna mreža o okolju, ki se osredotoča na vzpostavitev dostopa do gora za ljudi z omejenimi zmožnostmi. Mreža nudi tudi logistično in pedagoško podporo invalidom, ki bi želeli ostati v gorah.

ITALIJA

Št. 6: “Monitoring water quality parameters of the Lake Garda / Spremljanje kvalitete vode v Gardskem jezeru”. Učenci srednje šole E. Fermi iz province Brescia vsako leto analizirajo kvaliteto vode Gardskega jezera.

Št.7 : “Rifugio Val Salarno / Obnovitev planinskega zatočišča v Val Salarnu”. Projekt omogoča učencem srednje šole pridobivanje ustreznih poklicnih kompetenc, tako da načrtujejo obnovo planinskega zatočišča glede na okoljske značilnosti ozemlja in tehnične specifikacije strukture v regionalnem parku Adamello.

Št. 8: "ARCTOS". ARCTOS je projekt LIFE v alpskem območju provinc Sondrie, Lecca in Bergama. Njegov cilj je ohranitev rjavega medveda na območji, predstaviti njegov pomen v okolju in ga približati javnosti preko različnih aktivnosti, v katere vključujejo otroke, študente, odrasle in osebje v gorskih parkih. 

Št. 9 : “ALPS MEMORY”. Projekt srednje šole Damiani v Morbegno v provinci Sondrio želi razviti in krepiti lokalno identiteto za izboljšanje in zaščito kulturne in naravne dediščine ter spodbujati znanje in spoštovanje naravnih vrednot v alpskem prostoru.

Št. 10: “UNIMONT - Mountain University of Edolo / Gorska univerza Edolo”. Mountain University of Edolo (Gorska univerza Edolo) je inovativno učno in raziskovalno središče, ki je specializirano za akademski študij in analizo problematike v gorskih območjih.

 

Št.11: BIOBLITZ LOMBARDIA. Gre za dvodnevni dogodek, v katerem prebivalci in učenci popisujejo in fotografirajo živalske in rastlinske vrste na območju mreže zaščitenih območij Lombardije. Udeleženci zberejo in poročajo podatke, ki so jih zbrali v popisu. Udeležence spremljajo tudi strokovnjaki, ki jim pomagajo pri odkrivanju in prepoznavanju najzanimivejših vrst. Fotografije in podatke identificiranih živali in rastlin se na koncu vnesejo v spletno platformo.

SLOVENIJA

Št. 12: Biotechnical Centre Naklo / Biotehniški center Naklo. Izobraževalni programi združujejo področja ohranjanja narave, ekološkega kmetijstva in procesiranja hrane s tehničnimi vidiki. Učenci se naučijo prepoznati poslovne priložnosti, ki jih ponuja lokalno okolje.

Št. 13: Centre for School and Outdoor Education / Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). CŠOD ima po Sloveniji kar 23 objektov, kjer nudijo izobraževalne programe, ki so združljivi z učnimi načrti, izvajajo pa jih usposobljeni učitelji in drugi izvajalci neformalnih izobraževanj. V Centrih poskrbijo tudi za nastanitev, obroke in potrebno opremo.

Št. 14: Network of Forest Kindergartens and Schools of Slovenia / Mreža gozdnih vrtcev in šol. Glavni namen te mreže je spodbujati vrtce in osnovne šole, da povečajo uporabo lokalnega naravnega okolja za izobraževalne namene. Projekt pomembno prispeva k izmenjavi znanja, primerov dobre prakse in razvoja pedagoških pristopov.

NEMČIJA

Št. 15: Nature Experience Centre Allgäu / Naravni doživljajski center Allgäu. Nature Experience Centre Allgäu gradi mreže med akterji v okoljskem izobraževanju in ljudmi, ki so odgovorni za turizem, z namenom okrepiti naravni turizem. Mreža ponuja izobraževanja o okolju v celotnem območju Allgäu in z le 1,5 stalnimi delovnimi mesti in močno podporo prostovoljnih delavcev lahko vsako leto pripravijo okoli 700 ponudb za izobraževanja o okolju.

Št. 16: Education Centre "House of the Mountains" / Izobraževalni center “Hiša v gorah“, Berchtesgaden. Kombinacija stalne razstave, izobraževalnega centra in zunanjega prostora je zares edinstvena tu v Berchtesgadnu. Razstava, ki so jo poimenovali “Vertikalna divjina”, predstavlja štiri glavne elemente v življenjskih prostorih Alp v vseh letnih časih, in sicer vodo, gozd, travnike in skale. Geslo: “Inspire not instruct / Navdihnite, ne poučujte".

Št. 17: Berchtesgaden National Park children and youth groups. Naše osrednje vodilo je dolgoročno razmišljanje! Nekateri otroci preživijo več kot  10 let v teh skupinah – v vseh teh letih se vzpostavi trden odnos do narodnega parka in odvija se trajnostno izobraževanje.

AVSTRIJA

Št. 18: “k.i.d.Z.21-Austria: competent into the future / k.i.d.Z.21-Avstrija: s kompetencami v prihodnost". Osrednja tema projekta je odkrivanje in doživljanje podnebnih sprememb z različnih perspektiv. Izobraževalni potencial projekta sta učenje na kraju samem in učenje za razumevanje podnebnih sprememb v alpskem svetu. Projekt si prizadeva za krepitev sodelovanja med znanostjo in družbo in integracijo tega v  vsakodnevno šolsko življenje.

Št. 19: "Agricultural Education Centre ABZ Salzkammergut / Kmetijski izobraževalni center ABZ Salzkammergut". Tesno sodelovanje v okviru avstrijskih šol naravnega parka in Naravnega parka s poudarkom na kmetijstvu.

Št. 20: "Qualification – Networking – Advancement of Nature Park Schools in Burgenland / Kvalifikacija – mreženje – napredek šol naravnega parka v regiji Burgenland". Na tej platformi različni deležniki, kot so Naravni parki in šole naravnega parka, različni šolski organi, Pedagoška  fakulteta in skupnosti, sodelujejo pri kvalifikaciji, mreženju in napredku  Naravnih parkov v regiji Burgenland. To sodelovanje je  edinstvena praksa v Avstriji.

Št. 21: “Nature-Park Primary and Secondary School in Rechnitz / Osnovna in srednja šola Naravnega parka v Rechnitzu". Osnovna in srednja šola Naravnega parka v Rechnitzu sta tesno vpeti v Naravni park in tudi ravnatelja sta člana izvršnega odbora Naravnega parka. Koncept šol in njihovih ciljev izobraževanja so prilagojeni tako, da se dobro ujemajo z značilnostmi Narvnega parka. Poleg tega pa lahko učenci prostovoljno sodelujejo tudi v vzdrževalnih storitvah v parku kot "mladi čuvaji parka".  

Št. 22: „risk ́n ́fun“ / “tveganje in zabava“. Delavnice “risk ́n ́fun” organizira Avstrijski Alpski Klub. Izobraževanja so organizirana za mlade smučarje prostega sloga in plezalce, namenjena pa so prenosu ustreznih znanj in osnovnih strategij zmanjševanja tveganja.

 
ALPE KOT ENOTNA REGIJA

Št. 23: "Youth at the Top / Mladina na vrhu".

Gre za mednarodni projekt, ki je hkrati organiziran v šestih alpskih državah (Avstriji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Sloveniji in Švici). Projekt želi ustvariti povezave med različnimi državami in na simbolni ravni preseči upravne in jezikovne ovire z upoštevanjem Alp kot celovite enote.